Post-apokalyptisk Nettverk (PAN)

Basert på ZetaTalk

Bevissthetsparadigmet

Informasjon

Bevissthetsparadigmet

Metafysisk idealisme, åndsvitenskap, transpersonlig psykologi.

Medlemmer: 4
Siste aktivitet: 14 jan

Oppdatert: Desember 2021.

 

Det grunnsyn at materien utgjør tilværelsens primære dimensjon, kalles metafysisk naturalisme (Wiki: Metaphysical naturalism). Det grunnsyn at bevisstheten utgjør tilværelsens primære dimensjon, kalles metafysisk idealisme (Wiki: Idealism). Metafysisk naturalisme er nærmest enerådende innen akademia, mens trolig over 80 % av befolkningene både i Vesten og Østen har et verdensbilde som impliserer et idealistisk grunnsyn.

Akademisk reinkarnasjonsforskning, som ble innledet av den canadisk-amerikanske psykiater Ian Stevenson (1918-2007) i 1960, er den mest effektive innfallsvinkel til å bli overbevist om det idealistiske grunnsyn. Denne innfallsvinkel er faktisk langt mer effektiv enn å studere de enkelte psi-evner.

Gitt det idealistiske grunnsyn, burde alle investere tid og energi på å studere parapsykologi, samt transpersonlig psykologi som f.eks. Abraham Maslow, Stanislav Grof og Ken Wilber.

I dokumentet Mitt virtuelle åndsvitenskapelige bibliotek (2021) er de mange emner og underemner som det idealistiske grunnsyn omfavner, klassifisert. Og for hvert emne og underemne er anbefalt litteratur angitt.

 

Se VEDLEGG: Mitt åndsvitenskapelige bibliotek.

      %C3%85ndsvitenskapelig%20bibliotek.pdf.

* ZetaTalk: Density.

* ZetaTalk: Science.

Diskusjonsforum

ZetaTalk om sjelen og dens evolusjon

Startet av RKM des 28, 2021.

60 år med akademisk reinkarnasjonsforskning

Startet av RKM des 27, 2021.

Martinus' syn på reinkarnasjon

Startet av RKM mar 31, 2010.

Osho (1931-90): Mesteren i oppvåkningspsykologi Ett svar 

Startet av RKM. Siste svar av RKM mar 31, 2010.

Kommentarvegg

Kommenter

Du må være medlem av Bevissthetsparadigmet for å kunne legge til kommentarer!

 

Medlemmer (4)

 
 
 

Medlemmer

© 2022   Created by RKM.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår