Post-apokalyptisk Nettverk (PAN)

Basert på ZetaTalk

Oppdatert: 7. januar 2022.

Sammendrag:

I 1990 skjedde et kvante­sprang fra svært enkle kornsirkler til piktogrammer, dvs. komplekse symboler bestående av flere geometriske figurer som er relatert til hverandre på en harmo­nisk og meningsfull måte. Mens de svært enkle kornsirklene kunne forklares som et tilfeldig resultat av naturkreftene, var pikto­grammene opplagt et resultat av intelligent design. Gjennom hele 1990-tallet ble ca. 250 kornsirkler dannet hvert år, og de ble stadig større og mer komplekse i design. I 1997-99 dukket ca. 1/3 av dem opp utenfor England, særlig i Nederland og Tyskland, men også utenfor Europa.

 

Et femtitalls vitner har sett kornsirkler bli spontant dannet av en eller flere lysballer som suser omkring. Flere video-opptak finnes av disse lysballene. Studier av affisert korn indikerer at lysballene inneholder en elektromagnetisk punktkilde som utstråler intens hete. Mikro­skop­analyser av affisert korn viser flere anomalier; anomalier som ikke er til stede ved de menneske­lagde kornsirklene. For mange piktogrammer kan man med 100 % sikkerhet utelukke at de er lagd av mennesker.

 

ZetaTalk hevder å vite hvilken ET-gruppe som står bak kornsirklene. De hevder også at de selv kan oppfatte telepatisk kornsirkelskapernes intensjon eller budskap med den enkelte kornsirkel. De fleste av de ET-produserte korn­sirklene skal være relatert til planeten Nibirus ankomst til den indre delen av vårt solsystem, samt Nibirus gravitasjonelle og elektro­magnetiske virkninger på Jorden og naboplanetene. Ifølge ZetaTalk var 2012 et antiklimaks hva genuine kornsirkler angår, og det lave nivået av genuine kornsirkler har siden vedvart. ZetaTalk hevdet at kornsirkel-showet vil bli faset ut, og bli erstattet av romskip-oppvisninger verden over.

* * *

For å lese hele artikkelen, klikk på Vedlegg.

* * *

Visninger: 11

Vedlegg:

Medlemmer

© 2022   Created by RKM.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår