Post-apokalyptisk Nettverk (PAN)

Basert på ZetaTalk

Versjon: April 2022.

ET/UFO-bevegelsen har siden 1940-tallet, og Ancient astronauts-bevegelsen har siden 1960-tallet, samlet inn overveldende, konkret evidens for at intelligente, utenomjordiske vesener har besøkt oss i den fjerne fortid, samt besøker oss i alle verdensdeler . Et eksempel på at vi i de siste ti-tyve årene er inne i en intensivert kulturell oppvåkningsprosess i denne forbindelse, muligens veiledet telepatisk av aliens, er de fantastiske funnene av ET-kranier og ET-mumier.

 

VEDLAGT 3 dokumentfiler:

1) Historien om "Starchild Skull", et kranium som på 1930-tallet ble funnet i en gruvetunnel i Mexico. Den amerikanske, private forskeren Lloyd Pye (1946-2013) aksepterte i 1999 oppdraget med å komme til bunns i kraniets opphav, og tok initiativ til en rekke vitenskapelige tester. Kraniet er 900 ± 40 år gammelt; viser ingen tegn til kraniofaciale syndromer, misdannelser eller kunstig deformering. En nDNA-analyse i 2010 viste at en betydelig prosentandel av det gjenvunde nDNA’et har ”ingen signifikant likhet” med noe kjent DNA på Jorden. En mtDNA-analyse i 2011 ga meget sterk indikasjon på at moren til Starchild var utenomjordisk. En foreløpig komparativ studie av FOXP2-genet i 2012 indikerer at begge foreldrene til Starchild var utenomjordiske.

2) Den peruanske antropologen Renato Davila Riquelme kom i 2011 helt tilfeldig over en arkeologisk sensasjon, et mumifisert skjelett av et humanoid spebarn som neppe kan være Homo sapiens eller noen av våre forfedre. Funnstedet var i byen Andahuaylillas i Cusco, Peru. Funnet resulterte i store overskrifter verden over. Riquelme påpekte at ingen etnisk gruppe av menneskeheten har de karakteristika som skjelettet fremviser. Det er heller intet ved kraniet som tyder på at dette er et eksemplar av Homo sapiens som: a) har hatt et kraniofacialt syndrom, eller b) har lidd av hydrocephalus før, under eller etter fødselen, eller c) har vært gjenstand for kunstig kranial deformasjon. Det mumifiserte skjelettet befinner seg nå i Riquelmes private museum Museo Privado de Ritos Andinos i Andahuayillas.

 

3) I 2016 oppdaget Leandro Benedicto Rivera, som er en velkjent arkeologisk gravfinner/gravrøver i Peru, åtte mumier i en hule på grensen mellom Nazca og Palpa. Man kan umiddelbart fastslå at mumiene definitivt ikke er Homo sapiens eller primater eller reptiler fra Jorden. Rivera overleverte dem til et privat arkeologisk institutt, Instituto Inkari, ledet av Thierry Jamin. I 2017 fikk et tverrfaglig forskningsteam av internasjonale eksperter, ledet av den meksikanske UFO/ET-forskeren Jaime Maussan i samarbeid med den amerikanske video/strømme-tjenesten Gaia, anledning til å undersøke disse mumiene. Den 11. juli 2017 holdt Maussan-teamet en internasjonal pressekonferanse i Lima om hva testene og analysene hadde resultert i frem til da. Gaia produserte en serie på 7 episoder á 47-50 minutter, In Search of the Lost Gods. De vitenskapelige testene levner ikke tvil om to av de åtte mumiene representerer en distinkt humanoid ET-art, mens de seks øvrige (som er ca. 60 cm høye) representerer en distinkt reptiloid-humanoid ET-art.

 

Visninger: 6

Vedlegg:

Medlemmer

© 2022   Created by RKM.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår