PAN

Post-apokalyptisk Nettverk

Kropp, pleie, behandling

Informasjon

Kropp, pleie, behandling

Medisinske modeller, fysiologi og anatomi, førstehjelp, sårskader og brudd, prevensjonsmetoder, hygiene, sykdom og helbredelsesmetoder, fysisk trening...

Medlemmer: 2
Siste aktivitet: mar 8, 2013

INTRODUKSJON
Vårt utgangspunkt er et åndsvitenskapelig eller værenkjede-basert perspektiv på kropp, helse og helbredelse. Dette betyr at fenomener som bevissthet, psyke, positiv grunnholdning og vitallegemets subtilenergier tillegges overordnet betydning da de representerer årsaksnivåer i forhold til den fysiske organismen. Det er bedre at du blir kompetent i å etablere en generelt helsefremmende og vitaliserende livsstil og holdning på alle plan, enn skolemedisinens ”magic bullet”-tilnærming som aksepterer et middelmådig vitalitetsnivå samtidig som de produserer tykke bøker om hvordan hver enkelt sykdom spesifikt skal bekjempes.

Hva ved skolemedisin/biomedisin er objektivt og bra, og hva ved skolemedisin/biomedisin bør vrakes enten pga. dens dype reduksjonisme eller pga. dens involvement i profittbaserte konspirasjoner? Biomedisin har kommet langt når det gjelder akuttmedisin, kirurgi og diagnostisering på anatomisk-fysiologisk nivå. Dens forståelse av den subjektive dimensjonens betydning ved sykdom og helbredelse er særdeles mangelfull (muligens intensjonelt). Når det gjelder vaksinasjon, kreft og HIV/AIDS synes skolemedisinen å være dypt involvert i profittbaserte konspirasjoner.

Den post-apokalyptiske fase vil muligens bringe oss ernæringsmessig og helsemessig tilbake til 1700-tallet. Dette vil ha sine positive og negative sider. De typiske sivilisasjonssykdommer, hvorav en stor gruppe er de kronisk degenerative sykdommer, vil langt på vei forsvinne. Sykdommer knyttet til overernæring og feilernæring (som f.eks. for høyt inntak av sukker) vil forsvinne. Opportunistiske infeksjonssykdommer som i Vesten har vært på vei ut kan komme tilbake (Wiki-artikkel: Infectuous disease). Spørsmålet blir således hvilke post-apokalyptiske helsetilstander og helseproblemer som vi bør være forberedt på.

I mangel på legepersonell, medisinsk teknologi og f.eks. moderne bedøvelse; hvilke personlige evner og naturmetoder bør vi utvikle som erstatning?


Forslag til tema-diskusjoner:
Nedenfor kommer en kort liste over temaer, med noe litteratur som kan utfylles etter hvert, som det bør opprettes egne tema-diskusjoner på for nærmere utdypning.

* Holistiske modeller kontra skolemedisin
Myhre, Rolf Kenneth (2009): Fra biomedisin til værenkjedebaserte terapier [web-artikkel].

Myhre, Rolf Kenneth (2009): Hvordan skolemedisin oppsto, hvem som står bak, og hvordan den brukes til å gjøre menneskeheten stadig fysisk og psykisk svakere [web-artikkel].

* Fysiologi og anatomi
Ludvigsen og Nilsen (2006): Anatomi og fysiologi. Nivå: Helse- og sosialfag, Videregående skole.

Sand et al. (2. utg. 2006): Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. Nivå: Dette er pensumboken i medisinstudiet. Boken vil for de aller fleste være unødvendig tung, da den går helt ned på molekylærnivået.

* Hygiene

* Fysisk trening

* Førstehjelp, sårskader, brudd

* Sykdom og helbredelsesmetoder
Werner, David (rev. utg. 2009): Where There is No Doctor. Boken kan både kjøpes og lastes ned gratis her. ”Hesperian's classic manual, Where There Is No Doctor, is perhaps the most widely used health care manual in the world. With millions of copies in print in more than 70 languages, the book is an irreplaceable health resource in communities worldwide.”

* Tannpleie
Dickson, Murray (2009): Where there is no dentist. Boken kan både kjøpes og lasted ned gratis her.

* Annet
Hesperian’s Online Library. Over 20 medisinske bøker som kan lasted ned gratis.

***********************************************************************

Diskusjonsforum

Denne gruppen har ingen diskusjoner ennå.

Kommentarvegg

Kommenter

Du må være medlem av Kropp, pleie, behandling for å kunne legge til kommentarer!

 

Medlemmer (2)

 
 
 

Medlemmer

© 2021   Created by RKM.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår