Post-apokalyptisk Nettverk (PAN)

Basert på ZetaTalk

Psyke-kropp-relasjonen

Informasjon

Psyke-kropp-relasjonen

Den biopsykososiale modell, psykosomatikk, placeboeffekten, spontan remisjon av kreft, epigenetikk, metoder for å bruke og styrke faktorene bak den selvhelbredende kraft.

Medlemmer: 2
Siste aktivitet: 4 apr

Versjon: Desember 2021.

- Modeller og fagfelt som bekrefter psyke-kropp-relasjonen.

Helsetilstanden er en av primærfaktorene ved livskvaliteten. Hvis noe ved kroppen svikter, kan helsetilstanden lett bli den faktoren som reduserer livskvaliteten mest.

 

Bevissthetsparadigmet innebærer at psyken med sin tro og sine holdninger i betydelig grad påvirker kroppen direkte, og ikke bare indirekte via atferd. Bevissthetsparadigmet avviser således den biomedisinske modell som på dogmatisk grunnlag ekskluderer psyken som en direkte årsaksfaktor både til somatiske sykdommer og til deres helbredelse (utenom via atferden). Det biomedisinske lauget, som opererte med et kartesiansk skille mellom psyke og kropp, kuppet det medisinske hegemoniet på begynnelsen av 1900-tallet og etablerte seg selv som skolemedisin. Allmennlegene trengte ikke lenger å lytte til sine klagende pasienter; oppmerk­somheten ble rettet mot de somatiske undersøkelser og funn. Skolemedisin har i dag en nærmest enerådende stilling i samfunnet.

 

Motsetningen til den biomedinske modell er den biopsykososiale modell, som første gang ble formulert i 1977 av den amerikanske psykiater George L. Engel (1913-1999). Den biopsyko­sosiale modell tar på alvor psykosomatisk medisin (som inkluderer psyko­nevroimmunologi), placeboeffekten, og fenomener som spontan remisjon av kreft. Et annet relevant fagfelt er epigenetikk; cellebiolog Bruce H. Lipton forklarer implikasjonene dette hva angår psyke-kropp-relasjonen i bestselgeren The Biology of Belief: Unleashing the Power of Conscious­ness, Matter & Miracles (2006, 2016).

 

Den reelle kraften som ligger bakom psyko­somatikk, placeboeffekten, spontan remisjon og diverse epigenetiske fenomener bør imidlertid ikke bare studeres i akademiske artikler og bøker, eller overlates til terapeuter å benytte seg av. Siden 1960-tallet har en rekke vidt forskjellige metoder blitt utviklet og finpusset som gjør at hver og én av oss på egen hånd kan utnytte og styrke de faktorene som ligger bak den reelle, helbredende kraften.

 

 

- Metoder for å styrke psykens positive innflytelse på kroppen

Gjennom bl.a. Silva-metoden lærer man å gå kontrollert ned i de dypere bevissthetstilstander, ved å gå ned på de hjernefrekvensmønstre der alfa- og theta-bølger dominerer. Disse bevissthets­tilstander og hjernefrekvensmønstre representerer en langt mer effektiv plattform (enn beta-bølgene som bærer den ordinære dagsbevisstheten) for psyken til å programmere og helbrede kroppen. Livet blir rikere og dypere når man kan fungere operativt på alfa- og theta-nivå.

 

Silva-metoden ble lansert av José Silva (1914-1999) i 1966; i dag kan man ta Silva-kurs over hele verden. Anna Wise (1950-2010) og kolleger utviklet på 1970-tallet et langt mer differensiert EEG-apparat enn det Silva brukte, hvilket resulterte i langt mer presise og nyanserte innsikter i hva hvert av hjernefrekvensbåndene (beta, alfa, theta, delta) korrelerer med når det gjelder bevissthetens egenskaper og evner. Den amerikanske selvhjelpsforfatteren Louise L. Hay (1926-2017) kan kalles "affirma­sjonenes mester". Hennes affirmasjons-innspillinger ligger på YouTube, og man kan få stort utbytte av disse.

 

ZetaTalks syn på psyke-kropp-relasjonen harmonerer med bevissthetsparadigmet og den biopsyko­sosiale modell. Ifølge ZetaTalk utøver psyken sterk innflytelse på immunsystemet. Denne innflytelsen kan være både positiv og negativ [ZetaTalk: Take Sick (1998)]. ZetaTalk har i flere kommentarer hevdet at i mange tilfeller (men altså ikke alle!) er depresjon og svekket livsvilje den primære årsaken til kreft.

 

* ZetaTalk Chat 20. januar 2007:

”Kreft har mange årsaker, men den primære årsaken er personens bestemmelse om å dø. Depresjon resulterer i et utkoblet immunsystem. Dette er grunnen til at spontan remisjon forekommer, for personen bestemmer seg for å leve igjen, og immunsystemet kobles til. Ingen behandling kan utspille denne bestemmelsen fra kroppen [om å dø], som er en respons på hva psyken har bestemt. Fra dette perspektivet er kreftbehandling i beste fall bare en utsettende handling, en tapende kamp. De som overlever har bestemt seg for å leve. Enhver “kur” som det medisinske miljøet kan pønske ut blir derfor bare en ny behandling, ikke noe mer.”

 

* ZetaTalk Chat 14. april 2007:

“Kreft er en nødutgang som muliggjør at mennesker som emosjonelt har nedtrykt deres immunsystem kan dø, begå selvmord. Dyr som er i lidelsesfulle situasjoner kan på samme måte utvikle kreft. Når dette er sagt, er det også sant at et usunt levevis kan resultere i kreft og overvelde kroppens immunsystem. Overbelastning av kjemiske stoffer, dårlig ernæring, kontinuerlig irritasjon, genetisk påvirkelighet – er alle faktorer som spiller inn. En god pH-verdi hjelper, for jorden eller for et dyr. Slike hensyn bør således bli ivaretatt på samme måte som næringsrik mat, tilstrekkelig hvile, og beskyt­telse fra å bli eksponert for skadelige stoffer.”

 

 

YouTube-spillelister:

  * * *

Diskusjonsforum

Epigenetikk

Startet av RKM des 27, 2021.

Kommentarvegg

Kommenter

Du må være medlem av Psyke-kropp-relasjonen for å kunne legge til kommentarer!

 

Medlemmer (1)

 
 
 

Medlemmer

© 2022   Created by RKM.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår