PAN

Post-apokalyptisk Nettverk

Plasmakosmologi

Informasjon

Plasmakosmologi

Diskusjon av plasmakosmologi og teorier som samstemmer hermed. Plasmakosmologi er et alternativ til Big bang-kosmologien.

Medlemmer: 2
Siste aktivitet: feb 27, 2013

Plasmafysikk er en vitenskapsgren som astrofysikerne og kosmologene har nektet å sette seg inn i og implementere i deres forståelse av makrokosmos. Resultatet er at standardkosmologien – dvs. Big bang-kosmologien der tyngdekraften (G) og de tre G-styrte aggregattilstandene fast stoff, væske og gass råder i universet – blir stadig mer utdatert i innsikter og terminologi etter som plasmafysikken gjør nye oppdagelser og vinner nye innsikter. Astrofysikere og kosmologer behersker heller ikke ABC’en i elektromagnetisk feltteori, med det resultat at de har konstruert et monstrum av feilaktige teorier om hvordan elektromagnetisme utfoldes i plasmauniverset. Et resultat av astrofysikernes og kosmologenes manglende vilje/evne til å integrere plasmafysikk og elektromagnetisk feltteori i deres verdensbilde, er at mange plasmafysikere og elektroingeniører gjennom flere tiår har utviklet en egen plasmakosmologi som et alternativ til Big bang-kosmologien.

Plasmakosmologien avviser Big bang-kosmologien to pilarer: Einsteins relativitetsteorier og standardfortolkningen av rødforskyvning som tilsier at universet ekspanderer. Dermed raser et korthus av hypoteser og teorier som er basert på disse to pilarene: et Big bang, at G dominerer i makrokosmos, ad hoc-hypotesene om mørk materie, mørk energi og singulariteter (”der fysikken eller teorien bryter sammen”), samt strengteori og M-teori. Dermed avvises også eksistensen av akresjonsskiver, gravitasjonslinser, gravitasjonell kollaps og antatte produkter herav som nøytronstjerner og svarte hull. Plasmakosmologene har mange sterke innvendinger mot Big bang-kosmologiens standardmodell om stjerners dannelse, energikilde og utviklingsforløp, og fremmer i stedet Elektrisk stjerne-modellen.

Hydrogen og helium utgjør henholdsvis ca. 74 % og 24 % av all materien i vår galakse og i universet. Alle de andre grunnstoffene utgjør altså til sammen ca. 2 %. Plasma er ionisert (elektrisk ladet) gass, dvs. frie elektroner (-) samt positive og negative ioner. Plasma er styrt av elektromagnetiske (EM) krefter; virkningen av G og mekaniske krefter er her helt ubetydelig. Plasma er fullt ut en egen aggregattilstand, med sine egne lover, prinsipper og særfenomener som vi ikke gjenfinner blant de tre andre G-styrte aggregattilstandene: ikke-ladet gass, væske og fast stoff. Vårt fysiske univers synes å være et uendelig plasmahav der 99,999 % av universets observerte materie er i plasmatilstand, styrt av EM-krefter. Da tyngdekraften bare har betydning for 0,001 % av universets materie, har den en underordnet rolle i alle skalaer av universet. For Jordens vedkommende begynner plasmauniverset med ionosfæren 80 km over jordskorpen. Mennesket, med jordskorpen under seg og ionosfæren over seg, bor i den 0,001 % region av universet der plasma ikke forekommer naturlig, med unntak av lynnedslag og polarlys.

Mye tyder på at plasmamaterie kontinuerlig nyskapes og utskilles med lysets fart i vårt fysiske univers. Ifølge Halton Arp foregår denne plasmadannelsen i ”hvite hull” i aktive galaksekjerner (AGN). Derfra skapes så kvasarer og galakser, og gamle galakser utstøter nye galakser (”kompanjong-galakser”). Arp mener at nyskapt materie har max. iboende rød¬forskyvning, og at rødforskyvningen avtar med alderen samtidig med at materiens masse tiltar med alderen. Dette gir oss et radikalt nytt syn på galaksers generelle utvikling og alder.

Nordmannen og geniet Kristian Birkeland (1867-1917) var plasmafysikkens store pioner. I 1896 var han verdens første forsker som påpekte elektromagnetismens og plasmaens betydning i verdensrommet generelt, i Solen, og i forholdet mellom Solen og Jorden. Svensken og plasmafysikeren Hannes Alfvén (1908-1995) regnes som plasmakosmologiens grunnlegger da han var den første plasmafysiker som avviste Big bang-kosmologien som en myte og på 1960-tallet utviklet et plasmakosmologisk alternativ. Alfvén fikk Nobelprisen i 1970 for sitt arbeid innen magnetohydrodynamikk.


Introduksjonsmateriale til plasmakosmologi:
* Eric J. Lerner fikk i 1991 utgitt den første populærvitenskapelige boken som fremmet plasmakosmologi på bekostning av Big bang-kosmologi, The Big Bang Never Happened (1991). Lerner er fortsatt aktiv som forsker-forfatter. Hans HomePage er oppdatert og verdt å bruke noen dager på. Den 20. november 2006 skrev han denne versjonen av Wiki-artikkelen Plasma Cosmology, som nok er den beste introduksjon til emnet.

* Donald E. Scott kom i 2006 ut med en fullstendig oppdatert bok, The Electric Sky. Boken + shipping koster 40 $ (glanset papir, flotte fargefotos). På denne web-basen har han lagt ut en forenklet kortversjon av sin bok.

* Wallace Thornhill står bak web-basen The Electric Universe, der siden News & Views er en oase av spennende nyheter og innsikter.

* Dokumentarfilm: The Universe: The Cosmology Quest (2003): Del 1 (53 min) + Del 2 (54 min) [Google-video]. Norskprodusert, meget bra!

* Dokumentarfilm: Thunderbolts of the Gods (2006) [Google-video, 64 min.]. Wallace Thornhill, David Talbott og Donald E. Scott innvier oss i plasmakosmologiens fenomener og teorier.

Norske web-ressurser:
* Elektrouniverset.no.
* Norsk astronomisk ordliste.

Diskusjonsforum

Big bang-kosmologiens død

Big bang-kosmologien hviler kun på to pilarer: Einsteins relativitetsteorier og Hubbles fortolkning av himmelobjekters rødforskyvning som et mål på deres hastighet bort fra observatøren.Bildet viser…Fortsett

Startet av RKM feb 27, 2013.

Martinus' intuisjonsbaserte kosmologi, skisse til integrasjon

Martinus' intuisjonsbaserte kosmologi har blitt nærmere presentert av meg her. Hans Kosmos består av seks riker (se bilde av…Fortsett

Startet av RKM feb 27, 2013.

Myten om svarte hull

Den vitenskapelige idéen om eksistensen av svarte hull tilhører Albert Einsteins relativitetsteorifysikk, som er en av pilarene i Big bang-kosmologien. I Big bang-kosmologien er eksistensen av…Fortsett

Startet av RKM feb 27, 2013.

Plasmakosmologi og fri energi

Mitt essay 4D-fysikk og fri energi, som i hovedsak er basert på innsiktene til den amerikanske fri energi-eksperten Thomas E.…Fortsett

Startet av RKM feb 27, 2013.

Kommentarvegg

Kommenter

Du må være medlem av Plasmakosmologi for å kunne legge til kommentarer!

 

Medlemmer (1)

 
 
 

Medlemmer

© 2021   Created by RKM.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår