Post-apokalyptisk Nettverk (PAN)

Basert på ZetaTalk

Psyko- og kriseterapi

Informasjon

Psyko- og kriseterapi

Medlemmer: 3
Siste aktivitet: mar 8, 2013

[Denne intro som Word-dokument: Intro, kriseterapi.doc]

Som innledning til denne ultrakorte introduksjonen, vil jeg skille mellom tre hovedretninger innen psykiatrien:

• psykodynamisk psykiatri
• antipsykiatri [Wiki-artikkel: Anti-psychiatry]
• biologisk psykiatri med sin enerådende psykofarmakoterapi

Moderne biologisk psykiatri med sin psykofarmakoterapi oppsto på 1950-tallet, og ble fra 1960-tallet og utover sterkt sponset av den farmasøytiske industrien. På slutten av 1970-tallet i USA og på begynnelsen av 80-tallet i Europa ble maktforholdet mellom biologisk og psykodynamisk psykiatri endret til førstnevntes fordel. En sentral faktor i dette maktskiftet var DSM-III (1980), 3. utg. av det amerikanske diagnostiseringssystemet for psykiatriske tilstander. Einar Kringlen hevder i boken Psykiatriens samtidshistorie (2001, s. 226) at DSM-III representerte et nytt paradigme. DSM-III er ateoretisk, unngår årsaksspekulasjoner om syndromene, og fjernet både nevrose- og psykosebegrepet. Antall diagnoser ble økt fra 145 i DSM-II (1968) til 230 i DSM-III. DSM-III representerte med sine inklusjons- og eksklusjonskriterier et fremskritt i diagnostisk presisjon, men var et tilbakeskritt i dybdeforståelsen av syndromene. [Se min diskusjonstråd Biopsykiatriens og psykofarmakoterapiens Vidunderlige nye verden].

I denne introen gjør jeg kort prosess med den biologiske psykiatri ved å kalle den for ”NWO-psykiatri”, og ved å betrakte den som en opplagt profittbasert konspirasjon. Antipsykiatrien er i hovedsak en reaksjon på den biologiske psykiatrien med sin psykofarmakoterapi, samt en reaksjon på det usunne maktforholdet som Staten via Establishment-psykiatrien ville vedlikeholde på bekostning av klienten.

Fra perspektivet til Bevissthetsparadigmet eller åndsvitenskapen som vi her fronter, er de to største svakhetene ved den psykodynamiske psykiatrien:
• dens biografiske ramme, der selv foster- og fødselsopplevelser avvises som fantasier.
• overfladiske behandlingsmetoder som ikke går dypt inn i psyken, og som derfor heller ikke kan fremme helbredelse på et dypt plan.

Arthur Janov gjorde et kjempefremskritt med sin primalterapi, der han gjenoppdaget gjenopplevelsesmodusen. Ved å aktivere denne modusen kan traumer og fortrengt stoff bli gjenopplevd (eller bli dagsbevisst opplevd for første gang), med mulighet for integrasjon i psyken og frigjøring fra nevrotiske symptomer og diverse tvangsmønstre. Gjenopplevelsesmodusen hadde tidligere blitt oppdaget av både Sigmund Freud (gjennom hypnose) og Wilhelm Reich (gjennom sin karakterterapeutiske tilnærming), men begge hadde av forskjellige grunner forlatt den. Arthur Janov kom med årene til å betrakte pasientenes opplevelser av foster- og fødselstilstanden som genuine gjenopplevelser, og tilla dem stor terapeutisk betydning.

Psykiateren Stanislav Grof begynte sin profesjonelle karriere som LSD-terapeut. Hans erfaringer hermed sprengte både den biografiske og den perinatale rammen. Han ble den første som integrerte psykiatrien med en fullt ut transpersonlig ramme som tilfredsstiller bevisstsparadigmets kriterier. De åndsvitenskapelige innsikter som Grof oppnådde gjennom sitt LSD-terapeutiske arbeid, er i seg selv verdt en studie (og kan diskuteres i denne tråden).

Gjennom sitt LSD-terapeutiske arbeid erkjente Grof gjenopplevelsesmodusens sentrale terapeutiske betydning. Da LSD-terapi ble forbudt utviklet han i 1975-76, sammet med sin hustru Christina, den stoffrie metoden Holotropic Breathwork (HB). For å bli HB-fasilitator kreves en utdannelse bestående av syv ukesmoduler fordelt over minst tre år. Grof har i tillegg arbeidet med svært mange mennesker som har gått gjennom spontane psykoåndelige kriser, hvilket psykiatere alt for lett klassifiserer som psykotiske episoder. For mer, se min artikkel om Stanislav Grof.

Mike Cechanowicz, NLP-instruktør og forfatter av boken Livets håndbok (2007), har med suksess gitt krisehjelp til mange ved å forene hyperventileringsmetoden i HB med hypnose og diverse NLP-teknikker. NLP har utviklet en rekke spennende teknikker for at individet selv, bevisst og systematisk, kan endre på hvordan erfaringsbasen skal fortone seg subjektivt! Mike har skrevet den interessante artikkelen Førstehjelp for mestring av traumatiske minner (2009, Nyhetsspeilet). Her forklarer han at like viktig som å kunne aktivere gjenopplevelsesmodusen, er NLP-teknikker for å svekke traumeminnenes subjektive kraft fremfor at terapeuten amatørmessig og utilsiktet forsterker deres kraft.

Ifølge ZetaTalk vil 40-45 % av de overlevende av jordskorpeforskyvningen være psykisk forstyrrete og ha psykotiske karaktertrekk pga. multitraumatiske kriser. For de fleste som er uforberedt vil verdenssivilisasjonens sammenbrudd over natten – med mange kjære og nære døde, og med enda flere kjære og nære som de aldri vil få vite skjebnen til – fortone seg som et uforståelig mareritt de ikke klarer å komme seg ut av. I ZT-nyhetsbrevet 9. august 2009 diskuteres ”cataclysm crazies”, med flere avisutdrag om alle som fikk traumer, depresjon og begikk selvmord etter flommen i New Orleans i august 2005. Hvis plutselig hele verden over natten omdannes til et New Orleans katastrofeområde, der alle bare sitter og venter på hjelp fra myndighetene eller nabobyen, hva da?

Vi kan ikke gi mer enn vi har. Våre mentale og åndelige forberedelser til de globale kataklysmer og den post-apokalyptiske tid vil trolig ha overordnet betydning for hvordan vi selv mestrer disse opplevelsene, og dermed for kvaliteten på den terapeutiske og omsorgsmessige hjelp vi kan gi andre. Det gjelder derfor å bli mest mulig hel og integrert før de kommende utfordringer. Å skrive sin selvbiografi, eller i det minste en skisse eller kortversjon hertil, kan ha en slik integrerende funksjon.

Med dette er Gruppen åpnet! Vennligst start en ny diskusjon (med egen intro) for hvert nytt tema du vil introdusere, fremfor at slik diskusjon foregår i kommentarfeltet nedenfor. La tittelen på diskusjonen være klar og presis.

Diskusjonsforum

Denne gruppen har ingen diskusjoner ennå.

Kommentarvegg

Kommenter

Du må være medlem av Psyko- og kriseterapi for å kunne legge til kommentarer!

 

Medlemmer (1)

 
 
 

Medlemmer

© 2022   Created by RKM.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår