Post-apokalyptisk Nettverk (PAN)

Basert på ZetaTalk

Velkommen til PAN! Les denne intro først

Welcome to PAN! Please read this introduction

Oppdatert: Juni 2013.

 

PAN tar utgangspunkt i informasjon fra web-basen ZetaTalk om at planeten Nibiru snarlig vil krysse ekliptikken, og da vil utløse en 90 grader jordskorpe­forskyvning på Jorden. Norge, Sverige og hele det eurasiatiske kontinentet vil da havne sør for ekvator. Over 90 % av menneske­heten vil omkomme. Ca. 43 % av de over­levende vil utvikle psykotiske karaktertrekk pga. multi­traumatiske kriser. Den psykiatriske diagnosen som vil komme nærmest, vil være pos­ttraumatisk stresslidelse. En heving av havnivået med ca. 207 meter innen to år etter jordskorpe­forskyvningen vil resultere i at hele Danmark da vil ligge under vann. En slik havheving vil for Sveriges vedkommende bringe all landmassen fra Stockholm og sørover, samt hele landpartiet som ligger inntil Bottenvika, under vann.

 

Formålet med PAN er overlevelsesmessig, sosial og åndelig forberedelse på jordskorpe­forskyvningen og den kommende post-apokalyptiske tid.

 

PAN ble åpnet den 30. mars 2010. Da jeg er bibliotekarutdannet, har jeg valgt å strukturere PAN slik at vi kun bruker Gruppe-funksjonen, ikke Forum-funksjonen. Vi har 37 Grupper fordelt på syv kategorier. Den ene kategorien heter Verdensbilde, og består av fem Grupper. Disse Gruppene skal ikke være gjenstand for latterliggjøring, avvisning eller trolling. Dersom man er uenig i deres gyldighet, er det bare å holde seg unna disse Gruppene. Det settes ikke opp Grupper for andre livssyn, som f.eks. det materialistisk-naturalistiske verdensbilde, kristendom og Bibel­tolkning, eller andre religioner.

 

Gruppen Nivåene 7-10 bør alle bli med i, da den mest kritiske informasjonen legges der. Det er først når de såkalte ”Nivå 7-kataklysmene” har kommet i full utfoldelse at folk vil miste tilliten til myndig­hetene, akademia og media. Først da vil folk for alvor begynne å søke i alternative nyhetskanaler via Internet. Først da vil mange ta ZetaTalk på alvor.

 

I Gruppen Idé-banken kan alle komme med forslag, ris og ros.

 

Dette forumet er åpent for alle; dvs. at alle kan bli medlemmer. Vi tar for gitt at ingen vil kaste bort sin verdifulle tid til å trolle på PAN. Hvis trolling og latterliggjøring likevel skulle forekomme, meld fra til Adm. De som ikke er medlemmer har bare adgang til å se Hoved­siden.

 

Man kan gjerne være anonym på PAN, men sett uansett opp et profilbilde (ikke nødvendigvis et portrettbilde). Jo flere som tør å stå frem med fullt navn, et meningsfullt profilbilde, og evt. link til sin facebook-konto, dess bedre! Det blir enda bedre hvis du gir en kort beskrivelse av deg selv og dine ønsker om nettverking på Personsiden. For dem som ønsker å etablere kontakt med andre, eller som muligens har et håp om å motta invitasjon til et samarbeid/kollektiv, vil jeg anbefale å stå frem med full identitet. Man tar kontakt med dem man er minst utrygge på, og det er dem som tør å presentere seg selv.

 

PAN verdsetter kultiveringen av en positiv og kreativ holdning, iblandet eventyrlyst, til de kommende tider. Derfor er det viktig å gjennomleve, så langt som mulig, de negative følelser og reaksjoner på forhånd. Tiden er kort… svært kort.

 

Hvis du er profesjonell/ekspert på et emne som er relevant for PAN, og vil hjelpe til, send meg en privat epost om din ekspertise. Jeg kan da kontakte deg når hjelp trengs til å skrive en introduksjon eller til å få et innhold kvalitetssjekket.

 

Hvis du ønsker å få tilsendt epost ved ny aktivitet innen en Gruppe, er det nødvendig å klikke på linken ”Følg med” innen samtlige av de for deg interessante diskusjonstråder innenfor Gruppen. Hvis du bare klikker på ”Følg med” for Gruppens hoved­side, vil du bare bli varslet når det skjer noe nytt på selve hovedsiden.

 

Som en generell introduksjon til ZetaTalks syn på Kosmos, Jorden, menneskehetens fortid, nåtid og fremtid, anbefales Nancy Lieders bok og mine to online artikler:

 

 

 

Lykke til!

 

PS.; Den 7. september 2010 opprettet jeg et eget ning-samfunn, engelskspråklig, for verden forøvrig: LiTrEra (Living in the Transformative Era).

 

**************************************************

 

Sist oppdatert av RKM jun 15, 2013.

Medlemmer

© 2022   Created by RKM.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår